VÒNG QUAY MÙA HÈ XANH
9,000đ / 1 lượt quay.
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Đào Xuân Việt Acc Random 2 giây trước
Luong Tran Full skin tối thượng 1 phút trước
Sơn Tra Trẻ Trâu 6 - 999 RP 6 phút trước
Viet Le Leesin Nộ Long Cước 9 phút trước
Nhung Nguyen Acc Random 18 phút trước
Hoàng Q Tùng Acc VIP 44 phút trước
Hồ Vi Acc Random 45 phút trước
Nhung Nguyen Acc Random 48 phút trước
Phạm Thái Acc Trắng Thông Tin 50 phút trước
Tuyen Kieu Leesin Nộ Long Cước 57 phút trước
Phạm Tùng Lâm 45 RP 1 giờ trước
Trang Phạm Acc Trắng Thông Tin 1 giờ trước
Minh Tú Acc Trắng Thông Tin 1 giờ trước
Trân Trân 6 - 999 RP 1 giờ trước
Nguyễn Sỹ 6 - 999 RP 1 giờ trước
Nguyen VinhQuang Leesin Nộ Long Cước 1 giờ trước
Nhung Nguyen 45 RP 1 giờ trước
Linh Nguyên Thi Hoàng Leesin Nộ Long Cước 1 giờ trước
Duyên Thuỷ Full skin tối thượng 2 giờ trước
Bich Hua Leesin Nộ Long Cước 2 giờ trước