MÁY CHƠI GAME MÙA HÈ VUI VẺ
18,000đ / 1 lượt quay.
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Chang Bùi 2500 RP 23 giây trước
Văn Thiết 55 RP 2 phút trước
Khánh Ly 999 RP 4 phút trước
Lê Thị Kim Luyến 999 RP 8 phút trước
Gái Họ Nguyễn 240 RP 9 phút trước
Quoc Tri Đoàn 10 - 999 RP 16 phút trước
Sanxg Đây 1500 RP 19 phút trước
Son Le 240 RP 28 phút trước
Thái Dương 1500 RP 40 phút trước
Tống Đức Thắng 999 RP 42 phút trước
Hiếu Nghĩa 480 RP 47 phút trước
Dangquang Ho 55 RP 48 phút trước
Aw Soa 55 RP 49 phút trước
An Thành 2500 RP 58 phút trước
Eric Wong 999 RP 1 giờ trước
Hí Bảnh 240 RP 1 giờ trước
Đạo Lâm 480 RP 1 giờ trước
Phep Kim 240 RP 1 giờ trước
Huỳnh Phú Thành 10 - 999 RP 1 giờ trước
Ylinh Neang 10 - 999 RP 1 giờ trước