VÒNG QUAY DU LỊCH NGÀY HÈ
20,000đ / 1 lượt quay.
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Đặng Vy Khánh Skin Lux TĐNT 9 phút trước
Kiềuu Changg Chúc Bạn May Mắn 30 phút trước
Trung Hiếu Acc Random 40 phút trước
Lê Nguyễn Phương Trinh Chúc Bạn May Mắn 43 phút trước
Khem Ma Ra Nick VIP 50 phút trước
Trần Thái 200 RP 51 phút trước
Võ Trường 200 RP 53 phút trước
Chảnh Quang.Sky 1500 RP 54 phút trước
Manh Vo 6 - 100 RP 55 phút trước
Trần Hiên 200 RP 56 phút trước
Hoàng Thiên Acc Random 1 giờ trước
Nguyễn Sương 92 RP 1 giờ trước
Trang Min 200 RP 1 giờ trước
Vĩ Thú Cá Ngừ Full Skin Tối Thượng 1 giờ trước
Chang Bùi 92 RP 1 giờ trước
Thơm Lèo 1500 RP 1 giờ trước
Đạo Lâm Chúc Bạn May Mắn 1 giờ trước
Cậu Vàng 200 RP 1 giờ trước
Huy Đang Đi Học 1500 RP 1 giờ trước
Hoàng Thiên 1 Skin Hàng Hiệu Bất Kì 1 giờ trước