• 1 Mạnh Hoàng
  • 2 Nguyễn Thành Đạt
  • 3 SBTC Sena
  • 4 Hà Tiều Phu
  • 5 Đỗ Ngọc Duy

Acc LOL #3339 - Rank: Chưa - Khung: Sắt

Lọc theo Skin
Garen Huyết Kiếm
Kayle
Master Yi
Nunu & Willump
Ashe
Jax
Rammus
Veigar
Garen
Kindred