• 1 Mạnh Hoàng
  • 2 Nguyễn Thành Đạt
  • 3 SBTC Sena
  • 4 Hà Tiều Phu
  • 5 Đỗ Ngọc Duy

Acc LOL #3332 - Rank: Chưa - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
Garen Huyết Kiếm
Ashe
Nocturne
Brand
Garen