• 1 Mạnh Hoàng
  • 2 Nguyễn Thành Đạt
  • 3 SBTC Sena
  • 4 Hà Tiều Phu
  • 5 Đỗ Ngọc Duy

Acc LOL #3264 - Rank: Chưa - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
    Brand Hồ Quang
    Yasuo Kiếm Khách Không Gian
Xin Zhao Mật Vụ
Xin Zhao
Master Yi
Jax
Caitlyn
Malphite
Brand
Ezreal
Garen
Lux
Yasuo
Zed