• 1 Mạnh Hoàng
  • 2 Nguyễn Thành Đạt
  • 3 SBTC Sena
  • 4 Hà Tiều Phu
  • 5 Đỗ Ngọc Duy

Acc LOL #2912 - Rank: Chưa - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
    Yasuo Kiếm Khách Không Gian
Garen Huyết Kiếm
Twisted Fate
Tristana
Nunu & Willump
Ashe
Katarina
Brand
Garen
Yasuo
Thresh
Kalista