Tài Khoản #45163 giá 48.000vnđ

Danh sách 9 trang phục

Annie Sinh Nhật
Annie Sinh Nhật
Master Yi Xứ Ionia
Master Yi Xứ Ionia
Singed Tai Họa
Singed Tai Họa
Janna Vệ Binh Tinh Tú
Janna Vệ Binh Tinh Tú
Veigar Thần Rừng
Veigar Thần Rừng
Swain Cướp Biển
Swain Cướp Biển
Caitlyn Giả Lập
Caitlyn Giả Lập
Akali Cầu Thủ
Akali Cầu Thủ
Fizz Biệt Đội Omega
Fizz Biệt Đội Omega

Danh sách 21 tướng

Annie
Annie
Kayle
Kayle
MasterYi
MasterYi
Tristana
Tristana
Warwick
Warwick
Ashe
Ashe
Jax
Jax
Singed
Singed
Janna
Janna
Veigar
Veigar
Swain
Swain
Caitlyn
Caitlyn
Malphite
Malphite
JarvanIV
JarvanIV
Brand
Brand
LeeSin
LeeSin
Akali
Akali
Garen
Garen
Fizz
Fizz
Yasuo
Yasuo
Zed
Zed

Acc Cùng Đơn Giá

Randon LQ..... Acc Liên Quân Nạp Thẻ