Tài Khoản #36107 giá 45.500vnđ

Danh sách 9 trang phục

Vladimir Đoạt Hồn
Vladimir Đoạt Hồn
SIÊU PHẨM: Warwick
SIÊU PHẨM: Warwick
Gangplank Tiệc Bể Bơi
Gangplank Tiệc Bể Bơi
Blitzcrank Đấm Bốc
Blitzcrank Đấm Bốc
Malphite Máy Móc
Malphite Máy Móc
Udyr Đai Đen
Udyr Đai Đen
Đâu Phải Udyr
Đâu Phải Udyr
Fizz Lãnh Nguyên
Fizz Lãnh Nguyên
Varus Pha Lê Độc
Varus Pha Lê Độc

Danh sách 32 tướng

TwistedFate
TwistedFate
XinZhao
XinZhao
Vladimir
Vladimir
MasterYi
MasterYi
Sion
Sion
Sivir
Sivir
Teemo
Teemo
Tristana
Tristana
Warwick
Warwick
MissFortune
MissFortune
Ashe
Ashe
Tryndamere
Tryndamere
Gangplank
Gangplank
Veigar
Veigar
Blitzcrank
Blitzcrank
Malphite
Malphite
JarvanIV
JarvanIV
Nasus
Nasus
Udyr
Udyr
Poppy
Poppy
Mordekaiser
Mordekaiser
Garen
Garen
Riven
Riven
Lux
Lux
Fizz
Fizz
Rengar
Rengar
Varus
Varus
Darius
Darius
Zyra
Zyra
Yasuo
Yasuo
Zed
Zed
Pyke
Pyke
Randon LQ..... Acc Liên Quân Nạp Thẻ