Tài Khoản #34040 giá 13.000vnđ

Danh sách 3 trang phục

Teemo Tiểu Quỷ
Teemo Tiểu Quỷ
Brand Lõi Băng
Brand Lõi Băng
Garen Huyết Kiếm
Garen Huyết Kiếm

Danh sách 9 tướng

TwistedFate
TwistedFate
XinZhao
XinZhao
MasterYi
MasterYi
Sion
Sion
Soraka
Soraka
Teemo
Teemo
Brand
Brand
Pantheon
Pantheon
Garen
Garen
Randon LQ..... Acc Liên Quân Nạp Thẻ