Tài Khoản #33973 giá 13.000vnđ

Danh sách 2 trang phục

Miss Fortune Thuyền Trưởng
Miss Fortune Thuyền Trưởng
Ashe Nữ Hoàng
Ashe Nữ Hoàng

Danh sách 12 tướng

MasterYi
MasterYi
MissFortune
MissFortune
Ashe
Ashe
Tryndamere
Tryndamere
Jax
Jax
Irelia
Irelia
Caitlyn
Caitlyn
Brand
Brand
LeeSin
LeeSin
Poppy
Poppy
Garen
Garen
Yasuo
Yasuo
Randon LQ..... Acc Liên Quân Nạp Thẻ