• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #4930

Acc LOL #4930

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 115
 • Bảng Ngọc: 12
336.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 115
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4966

Acc LOL #4966

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 114
 • Bảng Ngọc: 10
420.000đ
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 114
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4944

Acc LOL #4944

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 114
 • Bảng Ngọc: 11
372.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 114
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4965

Acc LOL #4965

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 113
 • Bảng Ngọc: 3
540.000đ
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 113
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4929

Acc LOL #4929

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 113
 • Bảng Ngọc: 7
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 113
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4926

Acc LOL #4926

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 136
 • Trang Phục: 113
 • Bảng Ngọc: 5
432.000đ
 • Tướng: 136
 • Trang Phục: 113
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4712

Acc LOL #4712

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 113
 • Bảng Ngọc: 7
540.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 113
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4684

Acc LOL #4684

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 113
 • Bảng Ngọc: 5
390.000đ
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 113
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4580

Acc LOL #4580

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 113
 • Bảng Ngọc: 4
348.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 113
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4932

Acc LOL #4932

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 136
 • Trang Phục: 112
 • Bảng Ngọc: 3
360.000đ
 • Tướng: 136
 • Trang Phục: 112
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4920

Acc LOL #4920

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 112
 • Bảng Ngọc: 3
342.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 112
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4672

Acc LOL #4672

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 112
 • Bảng Ngọc: 8
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 112
 • Rank: Đồng

MUA NGAY