• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #4983

Acc LOL #4983

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 151
 • Bảng Ngọc: 7
510.000đ
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 151
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4981

Acc LOL #4981

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 150
 • Bảng Ngọc: 3
528.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 150
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4658

Acc LOL #4658

 • Rank: Kim cương
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 146
 • Bảng Ngọc: 19
468.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 146
 • Rank: Kim cương

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4978

Acc LOL #4978

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 146
 • Bảng Ngọc: 18
432.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 146
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4620

Acc LOL #4620

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 146
 • Bảng Ngọc: 9
408.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 146
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4741

Acc LOL #4741

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 143
 • Bảng Ngọc: 4
390.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 143
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5111

Acc LOL #5111

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 140
 • Bảng Ngọc: 2
720.000đ
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 140
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4969

Acc LOL #4969

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 140
 • Bảng Ngọc: 11
492.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 140
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4686

Acc LOL #4686

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 139
 • Bảng Ngọc: 7
492.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 139
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4674

Acc LOL #4674

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 139
 • Bảng Ngọc: 12
420.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 139
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5121

Acc LOL #5121

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 138
 • Bảng Ngọc: 2
432.000đ
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 138
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4655

Acc LOL #4655

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 138
 • Bảng Ngọc: 5
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 138
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY