• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-20%

Acc LOL #4994

Acc LOL #4994

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 234
 • Bảng Ngọc: 5
1.120.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 234
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4993

Acc LOL #4993

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 217
 • Bảng Ngọc: 2
920.000đ
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 217
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4992

Acc LOL #4992

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 134
 • Trang Phục: 211
 • Bảng Ngọc: 2
960.000đ
 • Tướng: 134
 • Trang Phục: 211
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4461

Acc LOL #4461

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 197
 • Bảng Ngọc: 4
880.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 197
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4990

Acc LOL #4990

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 194
 • Bảng Ngọc: 20
800.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 194
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4988

Acc LOL #4988

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 183
 • Bảng Ngọc: 2
800.000đ
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 183
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4985

Acc LOL #4985

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 170
 • Bảng Ngọc: 4
784.000đ
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 170
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4986

Acc LOL #4986

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 167
 • Bảng Ngọc: 25
784.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 167
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4573

Acc LOL #4573

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 166
 • Bảng Ngọc: 7
720.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 166
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4982

Acc LOL #4982

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 165
 • Bảng Ngọc: 2
704.000đ
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 165
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4987

Acc LOL #4987

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 164
 • Bảng Ngọc: 3
784.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 164
 • Rank: Bạc

MUA NGAY