• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #4664

Acc LOL #4664

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 278
 • Bảng Ngọc: 21
1.068.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 278
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4994

Acc LOL #4994

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 234
 • Bảng Ngọc: 5
840.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 234
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4990

Acc LOL #4990

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 194
 • Bảng Ngọc: 20
600.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 194
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4988

Acc LOL #4988

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 183
 • Bảng Ngọc: 2
600.000đ
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 183
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4667

Acc LOL #4667

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 169
 • Bảng Ngọc: 14
690.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 169
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4976

Acc LOL #4976

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 168
 • Bảng Ngọc: 22
510.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 168
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4986

Acc LOL #4986

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 167
 • Bảng Ngọc: 25
588.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 167
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4982

Acc LOL #4982

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 165
 • Bảng Ngọc: 2
528.000đ
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 165
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4979

Acc LOL #4979

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 155
 • Bảng Ngọc: 21
408.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 155
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4576

Acc LOL #4576

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 152
 • Bảng Ngọc: 18
390.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 152
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4983

Acc LOL #4983

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 151
 • Bảng Ngọc: 7
510.000đ
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 151
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4981

Acc LOL #4981

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 150
 • Bảng Ngọc: 3
528.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 150
 • Rank: Bạc

MUA NGAY