• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #2535

Acc LOL #2535

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 63
 • Bảng Ngọc: 3
258.000đ
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 63
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2534

Acc LOL #2534

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 53
 • Bảng Ngọc: 9
192.000đ
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 53
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2533

Acc LOL #2533

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 95
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 4
120.000đ
 • Tướng: 95
 • Trang Phục: 30
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2532

Acc LOL #2532

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 82
 • Bảng Ngọc: 11
270.000đ
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 82
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2531

Acc LOL #2531

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 3
138.000đ
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 37
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2530

Acc LOL #2530

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 5
144.000đ
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 37
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2529

Acc LOL #2529

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 96
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 2
102.000đ
 • Tướng: 96
 • Trang Phục: 26
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2528

Acc LOL #2528

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 2
54.000đ
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 12
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2527

Acc LOL #2527

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 3
42.000đ
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 9
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2526

Acc LOL #2526

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 2
42.000đ
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 5
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2525

Acc LOL #2525

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 79
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 2
72.000đ
 • Tướng: 79
 • Trang Phục: 15
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2524

Acc LOL #2524

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 91
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 5
120.000đ
 • Tướng: 91
 • Trang Phục: 32
 • Rank: Chưa

MUA NGAY