• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #4978

Acc LOL #4978

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 146
 • Bảng Ngọc: 18
432.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 146
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4977

Acc LOL #4977

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 129
 • Bảng Ngọc: 2
408.000đ
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 129
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4976

Acc LOL #4976

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 168
 • Bảng Ngọc: 22
510.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 168
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4975

Acc LOL #4975

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 128
 • Bảng Ngọc: 5
540.000đ
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 128
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4973

Acc LOL #4973

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 135
 • Bảng Ngọc: 7
510.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 135
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4972

Acc LOL #4972

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 130
 • Bảng Ngọc: 22
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 130
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4971

Acc LOL #4971

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 123
 • Trang Phục: 129
 • Bảng Ngọc: 3
570.000đ
 • Tướng: 123
 • Trang Phục: 129
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4970

Acc LOL #4970

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 121
 • Bảng Ngọc: 2
510.000đ
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 121
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4969

Acc LOL #4969

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 140
 • Bảng Ngọc: 11
492.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 140
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4968

Acc LOL #4968

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 117
 • Trang Phục: 115
 • Bảng Ngọc: 4
450.000đ
 • Tướng: 117
 • Trang Phục: 115
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4966

Acc LOL #4966

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 114
 • Bảng Ngọc: 10
420.000đ
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 114
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4965

Acc LOL #4965

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 113
 • Bảng Ngọc: 3
540.000đ
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 113
 • Rank: Bạc

MUA NGAY