• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #4921

Acc LOL #4921

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 111
 • Bảng Ngọc: 4
378.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 111
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4920

Acc LOL #4920

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 112
 • Bảng Ngọc: 3
342.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 112
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4745

Acc LOL #4745

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 132
 • Bảng Ngọc: 5
456.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 132
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4743

Acc LOL #4743

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 110
 • Bảng Ngọc: 10
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 110
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4742

Acc LOL #4742

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 103
 • Bảng Ngọc: 6
468.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 103
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4741

Acc LOL #4741

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 143
 • Bảng Ngọc: 4
390.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 143
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4716

Acc LOL #4716

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 123
 • Bảng Ngọc: 4
420.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 123
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4714

Acc LOL #4714

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 100
 • Bảng Ngọc: 12
432.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 100
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4712

Acc LOL #4712

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 113
 • Bảng Ngọc: 7
540.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 113
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4710

Acc LOL #4710

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 86
 • Bảng Ngọc: 20
348.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 86
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4709

Acc LOL #4709

 • Rank: none
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 66
 • Bảng Ngọc: 15
240.000đ
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 66
 • Rank: none

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4708

Acc LOL #4708

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 6
216.000đ
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 50
 • Rank: Đồng

MUA NGAY