• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #2607

Acc LOL #2607

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 4
114.000đ
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 31
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2606

Acc LOL #2606

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 67
 • Bảng Ngọc: 2
252.000đ
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 67
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2605

Acc LOL #2605

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 55
 • Bảng Ngọc: 4
180.000đ
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 55
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2604

Acc LOL #2604

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 2
126.000đ
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 33
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2603

Acc LOL #2603

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 2
156.000đ
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 33
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2602

Acc LOL #2602

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 98
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 3
138.000đ
 • Tướng: 98
 • Trang Phục: 31
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2601

Acc LOL #2601

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 102
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 6
114.000đ
 • Tướng: 102
 • Trang Phục: 31
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2600

Acc LOL #2600

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 6
114.000đ
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 31
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2599

Acc LOL #2599

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 2
90.000đ
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 24
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2598

Acc LOL #2598

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 79
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 3
84.000đ
 • Tướng: 79
 • Trang Phục: 23
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2597

Acc LOL #2597

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 68
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 2
72.000đ
 • Tướng: 68
 • Trang Phục: 20
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2596

Acc LOL #2596

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 2
78.000đ
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 20
 • Rank: Chưa

MUA NGAY