• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #2604

Acc LOL #2604

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 2
126.000đ
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 33
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2603

Acc LOL #2603

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 2
156.000đ
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 33
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2602

Acc LOL #2602

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 98
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 3
138.000đ
 • Tướng: 98
 • Trang Phục: 31
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2601

Acc LOL #2601

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 102
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 6
114.000đ
 • Tướng: 102
 • Trang Phục: 31
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2600

Acc LOL #2600

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 6
114.000đ
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 31
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2599

Acc LOL #2599

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 2
90.000đ
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 24
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2597

Acc LOL #2597

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 68
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 2
72.000đ
 • Tướng: 68
 • Trang Phục: 20
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2596

Acc LOL #2596

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 2
78.000đ
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 20
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2591

Acc LOL #2591

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 2
72.000đ
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 14
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2589

Acc LOL #2589

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 2
138.000đ
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 38
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2588

Acc LOL #2588

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 80
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 2
114.000đ
 • Tướng: 80
 • Trang Phục: 31
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #2585

Acc LOL #2585

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 81
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 7
102.000đ
 • Tướng: 81
 • Trang Phục: 20
 • Rank: Chưa

MUA NGAY