• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #4949

Acc LOL #4949

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 107
 • Bảng Ngọc: 7
420.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 107
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4947

Acc LOL #4947

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 103
 • Bảng Ngọc: 21
402.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 103
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4946

Acc LOL #4946

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 105
 • Bảng Ngọc: 2
432.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 105
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4945

Acc LOL #4945

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 100
 • Bảng Ngọc: 6
372.000đ
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 100
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4944

Acc LOL #4944

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 114
 • Bảng Ngọc: 11
372.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 114
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4943

Acc LOL #4943

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 102
 • Bảng Ngọc: 3
420.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 102
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4942

Acc LOL #4942

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 110
 • Bảng Ngọc: 9
420.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 110
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4941

Acc LOL #4941

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 4
360.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 99
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4940

Acc LOL #4940

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 105
 • Bảng Ngọc: 4
390.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 105
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4939

Acc LOL #4939

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 103
 • Bảng Ngọc: 7
390.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 103
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4938

Acc LOL #4938

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 108
 • Bảng Ngọc: 10
372.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 108
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4937

Acc LOL #4937

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 101
 • Bảng Ngọc: 4
372.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 101
 • Rank: Bạc

MUA NGAY