• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-20%

Acc LOL #4617

Acc LOL #4617

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 127
 • Bảng Ngọc: 8
496.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 127
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4616

Acc LOL #4616

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 120
 • Trang Phục: 128
 • Bảng Ngọc: 2
576.000đ
 • Tướng: 120
 • Trang Phục: 128
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4615

Acc LOL #4615

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 118
 • Trang Phục: 126
 • Bảng Ngọc: 4
544.000đ
 • Tướng: 118
 • Trang Phục: 126
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4614

Acc LOL #4614

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 135
 • Bảng Ngọc: 13
544.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 135
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4613

Acc LOL #4613

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 123
 • Bảng Ngọc: 19
544.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 123
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4611

Acc LOL #4611

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 134
 • Bảng Ngọc: 3
560.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 134
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4603

Acc LOL #4603

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 122
 • Trang Phục: 144
 • Bảng Ngọc: 2
576.000đ
 • Tướng: 122
 • Trang Phục: 144
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4600

Acc LOL #4600

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 156
 • Bảng Ngọc: 5
640.000đ
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 156
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4599

Acc LOL #4599

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 147
 • Bảng Ngọc: 4
624.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 147
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4598

Acc LOL #4598

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 142
 • Bảng Ngọc: 3
640.000đ
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 142
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4596

Acc LOL #4596

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 136
 • Bảng Ngọc: 4
600.000đ
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 136
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-20%

Acc LOL #4595

Acc LOL #4595

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 142
 • Bảng Ngọc: 3
664.000đ
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 142
 • Rank: Bạc

MUA NGAY