• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #5060

Acc LOL #5060

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 52
 • Trang Phục: 34
 • Bảng Ngọc: 2
144.000đ
 • Tướng: 52
 • Trang Phục: 34
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5059

Acc LOL #5059

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 80
 • Trang Phục: 29
 • Bảng Ngọc: 3
120.000đ
 • Tướng: 80
 • Trang Phục: 29
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5056

Acc LOL #5056

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 2
132.000đ
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 17
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4961

Acc LOL #4961

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 111
 • Bảng Ngọc: 11
480.000đ
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 111
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4990

Acc LOL #4990

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 194
 • Bảng Ngọc: 20
600.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 194
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4986

Acc LOL #4986

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 167
 • Bảng Ngọc: 25
588.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 167
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4982

Acc LOL #4982

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 165
 • Bảng Ngọc: 2
528.000đ
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 165
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4981

Acc LOL #4981

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 150
 • Bảng Ngọc: 3
528.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 150
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4980

Acc LOL #4980

 • Rank: none
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 137
 • Bảng Ngọc: 2
462.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 137
 • Rank: none

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4976

Acc LOL #4976

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 168
 • Bảng Ngọc: 22
510.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 168
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4973

Acc LOL #4973

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 135
 • Bảng Ngọc: 7
510.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 135
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4972

Acc LOL #4972

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 130
 • Bảng Ngọc: 22
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 130
 • Rank: Sắt

MUA NGAY