• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #5072

Acc LOL #5072

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 2
168.000đ
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 33
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5069

Acc LOL #5069

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 137
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 3
144.000đ
 • Tướng: 137
 • Trang Phục: 33
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5068

Acc LOL #5068

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 2
138.000đ
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 39
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5067

Acc LOL #5067

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 76
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 2
132.000đ
 • Tướng: 76
 • Trang Phục: 33
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5065

Acc LOL #5065

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 2
120.000đ
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 31
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5062

Acc LOL #5062

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 126
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 2
204.000đ
 • Tướng: 126
 • Trang Phục: 32
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5061

Acc LOL #5061

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 70
 • Trang Phục: 34
 • Bảng Ngọc: 2
132.000đ
 • Tướng: 70
 • Trang Phục: 34
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5060

Acc LOL #5060

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 52
 • Trang Phục: 34
 • Bảng Ngọc: 2
144.000đ
 • Tướng: 52
 • Trang Phục: 34
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5056

Acc LOL #5056

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 2
132.000đ
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 17
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4961

Acc LOL #4961

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 111
 • Bảng Ngọc: 11
480.000đ
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 111
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4990

Acc LOL #4990

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 194
 • Bảng Ngọc: 20
600.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 194
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4986

Acc LOL #4986

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 167
 • Bảng Ngọc: 25
588.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 167
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY