• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #5117

Acc LOL #5117

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 45
 • Bảng Ngọc: 4
228.000đ
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 45
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5116

Acc LOL #5116

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 3
162.000đ
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 41
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5115

Acc LOL #5115

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 79
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 2
120.000đ
 • Tướng: 79
 • Trang Phục: 36
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5113

Acc LOL #5113

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 2
138.000đ
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 30
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5111

Acc LOL #5111

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 140
 • Bảng Ngọc: 2
720.000đ
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 140
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5109

Acc LOL #5109

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 91
 • Trang Phục: 88
 • Bảng Ngọc: 3
330.000đ
 • Tướng: 91
 • Trang Phục: 88
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5108

Acc LOL #5108

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 75
 • Bảng Ngọc: 3
264.000đ
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 75
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5107

Acc LOL #5107

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 73
 • Bảng Ngọc: 7
372.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 73
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5106

Acc LOL #5106

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 85
 • Trang Phục: 75
 • Bảng Ngọc: 2
282.000đ
 • Tướng: 85
 • Trang Phục: 75
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5105

Acc LOL #5105

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 75
 • Bảng Ngọc: 3
234.000đ
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 75
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5104

Acc LOL #5104

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 68
 • Trang Phục: 65
 • Bảng Ngọc: 2
198.000đ
 • Tướng: 68
 • Trang Phục: 65
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5103

Acc LOL #5103

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 60
 • Bảng Ngọc: 2
300.000đ
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 60
 • Rank: Vàng

MUA NGAY