• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #5098

Acc LOL #5098

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 4
252.000đ
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 54
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5092

Acc LOL #5092

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 2
264.000đ
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 47
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5087

Acc LOL #5087

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 46
 • Bảng Ngọc: 2
150.000đ
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 46
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5085

Acc LOL #5085

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 45
 • Bảng Ngọc: 3
156.000đ
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 45
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5083

Acc LOL #5083

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 133
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 2
174.000đ
 • Tướng: 133
 • Trang Phục: 41
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5081

Acc LOL #5081

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 94
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 2
180.000đ
 • Tướng: 94
 • Trang Phục: 43
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5079

Acc LOL #5079

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 5
144.000đ
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 37
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5078

Acc LOL #5078

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 137
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 3
222.000đ
 • Tướng: 137
 • Trang Phục: 41
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5077

Acc LOL #5077

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 92
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 2
132.000đ
 • Tướng: 92
 • Trang Phục: 38
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5075

Acc LOL #5075

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 34
 • Bảng Ngọc: 2
156.000đ
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 34
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5074

Acc LOL #5074

 • Rank: none
 • Tướng: 53
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 2
132.000đ
 • Tướng: 53
 • Trang Phục: 35
 • Rank: none

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5073

Acc LOL #5073

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 34
 • Bảng Ngọc: 6
144.000đ
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 34
 • Rank: Vàng

MUA NGAY