• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #5101

Acc LOL #5101

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 59
 • Bảng Ngọc: 3
330.000đ
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 59
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5100

Acc LOL #5100

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 61
 • Bảng Ngọc: 2
420.000đ
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 61
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5098

Acc LOL #5098

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 4
252.000đ
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 54
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5095

Acc LOL #5095

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 3
216.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 50
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5093

Acc LOL #5093

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 118
 • Trang Phục: 55
 • Bảng Ngọc: 4
192.000đ
 • Tướng: 118
 • Trang Phục: 55
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5092

Acc LOL #5092

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 2
264.000đ
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 47
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5090

Acc LOL #5090

 • Rank: none
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 9
210.000đ
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 49
 • Rank: none

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5087

Acc LOL #5087

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 46
 • Bảng Ngọc: 2
150.000đ
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 46
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5085

Acc LOL #5085

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 45
 • Bảng Ngọc: 3
156.000đ
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 45
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5083

Acc LOL #5083

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 133
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 2
174.000đ
 • Tướng: 133
 • Trang Phục: 41
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5081

Acc LOL #5081

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 94
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 2
180.000đ
 • Tướng: 94
 • Trang Phục: 43
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5079

Acc LOL #5079

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 5
144.000đ
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 37
 • Rank: Đồng

MUA NGAY