• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #4614

Acc LOL #4614

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 135
 • Bảng Ngọc: 13
408.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 135
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4613

Acc LOL #4613

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 123
 • Bảng Ngọc: 19
408.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 123
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4611

Acc LOL #4611

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 134
 • Bảng Ngọc: 3
420.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 134
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4586

Acc LOL #4586

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 102
 • Bảng Ngọc: 4
330.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 102
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4585

Acc LOL #4585

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 124
 • Bảng Ngọc: 5
420.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 124
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4584

Acc LOL #4584

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 136
 • Bảng Ngọc: 11
372.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 136
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4582

Acc LOL #4582

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 136
 • Trang Phục: 107
 • Bảng Ngọc: 5
408.000đ
 • Tướng: 136
 • Trang Phục: 107
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4581

Acc LOL #4581

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 127
 • Bảng Ngọc: 21
408.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 127
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4576

Acc LOL #4576

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 152
 • Bảng Ngọc: 18
390.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 152
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #3560

Acc LOL #3560

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 77
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 2
144.000đ
 • Tướng: 77
 • Trang Phục: 25
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #3559

Acc LOL #3559

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 95
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 3
144.000đ
 • Tướng: 95
 • Trang Phục: 31
 • Rank: Chưa

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #3552

Acc LOL #3552

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 3
120.000đ
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 38
 • Rank: Chưa

MUA NGAY