• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #4675

Acc LOL #4675

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 111
 • Bảng Ngọc: 10
360.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 111
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4674

Acc LOL #4674

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 139
 • Bảng Ngọc: 12
420.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 139
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4673

Acc LOL #4673

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 131
 • Bảng Ngọc: 2
438.000đ
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 131
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4672

Acc LOL #4672

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 112
 • Bảng Ngọc: 8
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 112
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4669

Acc LOL #4669

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 119
 • Bảng Ngọc: 4
432.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 119
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4664

Acc LOL #4664

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 278
 • Bảng Ngọc: 21
1.068.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 278
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4663

Acc LOL #4663

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 129
 • Trang Phục: 59
 • Bảng Ngọc: 7
330.000đ
 • Tướng: 129
 • Trang Phục: 59
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4661

Acc LOL #4661

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 65
 • Bảng Ngọc: 2
288.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 65
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4657

Acc LOL #4657

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 98
 • Bảng Ngọc: 8
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 98
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4655

Acc LOL #4655

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 138
 • Bảng Ngọc: 5
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 138
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4654

Acc LOL #4654

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 105
 • Bảng Ngọc: 4
420.000đ
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 105
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4653

Acc LOL #4653

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 112
 • Bảng Ngọc: 5
378.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 112
 • Rank: Bạc

MUA NGAY