• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #4640

Acc LOL #4640

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 126
 • Bảng Ngọc: 15
426.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 126
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4575

Acc LOL #4575

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 134
 • Bảng Ngọc: 9
408.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 134
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4612

Acc LOL #4612

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 126
 • Bảng Ngọc: 8
468.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 126
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4638

Acc LOL #4638

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 111
 • Bảng Ngọc: 2
342.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 111
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4639

Acc LOL #4639

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 135
 • Bảng Ngọc: 2
510.000đ
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 135
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4634

Acc LOL #4634

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 94
 • Bảng Ngọc: 3
330.000đ
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 94
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4633

Acc LOL #4633

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 105
 • Bảng Ngọc: 2
348.000đ
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 105
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4632

Acc LOL #4632

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 111
 • Bảng Ngọc: 3
378.000đ
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 111
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4630

Acc LOL #4630

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 97
 • Trang Phục: 109
 • Bảng Ngọc: 4
330.000đ
 • Tướng: 97
 • Trang Phục: 109
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4628

Acc LOL #4628

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 111
 • Bảng Ngọc: 8
342.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 111
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4623

Acc LOL #4623

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 122
 • Bảng Ngọc: 5
408.000đ
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 122
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4620

Acc LOL #4620

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 146
 • Bảng Ngọc: 9
408.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 146
 • Rank: Bạc

MUA NGAY