• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #4663

Acc LOL #4663

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 129
 • Trang Phục: 59
 • Bảng Ngọc: 7
330.000đ
 • Tướng: 129
 • Trang Phục: 59
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4657

Acc LOL #4657

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 98
 • Bảng Ngọc: 8
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 98
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4655

Acc LOL #4655

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 138
 • Bảng Ngọc: 5
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 138
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4654

Acc LOL #4654

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 105
 • Bảng Ngọc: 4
420.000đ
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 105
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4653

Acc LOL #4653

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 112
 • Bảng Ngọc: 5
378.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 112
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4651

Acc LOL #4651

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 109
 • Bảng Ngọc: 20
372.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 109
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4647

Acc LOL #4647

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 109
 • Bảng Ngọc: 7
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 109
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4646

Acc LOL #4646

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 133
 • Bảng Ngọc: 16
390.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 133
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4645

Acc LOL #4645

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 120
 • Bảng Ngọc: 5
528.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 120
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4644

Acc LOL #4644

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 131
 • Bảng Ngọc: 10
420.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 131
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4642

Acc LOL #4642

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 117
 • Bảng Ngọc: 14
444.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 117
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4641

Acc LOL #4641

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 116
 • Bảng Ngọc: 25
444.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 116
 • Rank: Đồng

MUA NGAY