• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #4689

Acc LOL #4689

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 108
 • Bảng Ngọc: 20
396.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 108
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4688

Acc LOL #4688

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 117
 • Bảng Ngọc: 2
420.000đ
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 117
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4686

Acc LOL #4686

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 139
 • Bảng Ngọc: 7
492.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 139
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4684

Acc LOL #4684

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 113
 • Bảng Ngọc: 5
390.000đ
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 113
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4683

Acc LOL #4683

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 126
 • Bảng Ngọc: 6
492.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 126
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4682

Acc LOL #4682

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 117
 • Trang Phục: 106
 • Bảng Ngọc: 2
480.000đ
 • Tướng: 117
 • Trang Phục: 106
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4681

Acc LOL #4681

 • Rank: Sắt
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 103
 • Bảng Ngọc: 3
390.000đ
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 103
 • Rank: Sắt

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4680

Acc LOL #4680

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 111
 • Bảng Ngọc: 2
360.000đ
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 111
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4679

Acc LOL #4679

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 117
 • Bảng Ngọc: 3
390.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 117
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4678

Acc LOL #4678

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 105
 • Bảng Ngọc: 8
450.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 105
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4677

Acc LOL #4677

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 107
 • Bảng Ngọc: 9
408.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 107
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4676

Acc LOL #4676

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 123
 • Bảng Ngọc: 4
378.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 123
 • Rank: Bạc

MUA NGAY