• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

Chuyển khoản ATM - Ví MoMo được giảm thêm 20% Bạn nào bị lỗi nạp thẻ liên hệ Fanpage hoặc Hotline ngay nhé! Ưu tiên nạp thẻ VIETTEL

-40%

Acc LOL #4588

Acc LOL #4588

 • Rank: Kim cương
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 44
 • Bảng Ngọc: 5
384.000đ
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 44
 • Rank: Kim cương

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4917

Acc LOL #4917

 • Rank: Kim cương
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 58
 • Bảng Ngọc: 3
468.000đ
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 58
 • Rank: Kim cương

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4660

Acc LOL #4660

 • Rank: Kim cương
 • Tướng: 126
 • Trang Phục: 69
 • Bảng Ngọc: 3
432.000đ
 • Tướng: 126
 • Trang Phục: 69
 • Rank: Kim cương

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4659

Acc LOL #4659

 • Rank: Kim cương
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 92
 • Bảng Ngọc: 4
468.000đ
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 92
 • Rank: Kim cương

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4650

Acc LOL #4650

 • Rank: Kim cương
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 109
 • Bảng Ngọc: 5
540.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 109
 • Rank: Kim cương

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #4589

Acc LOL #4589

 • Rank: Kim cương
 • Tướng: 136
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 4
336.000đ
 • Tướng: 136
 • Trang Phục: 41
 • Rank: Kim cương

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5121

Acc LOL #5121

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 138
 • Bảng Ngọc: 2
432.000đ
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 138
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5120

Acc LOL #5120

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 76
 • Bảng Ngọc: 13
300.000đ
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 76
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5119

Acc LOL #5119

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 76
 • Trang Phục: 60
 • Bảng Ngọc: 2
282.000đ
 • Tướng: 76
 • Trang Phục: 60
 • Rank: Đồng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5118

Acc LOL #5118

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 81
 • Trang Phục: 60
 • Bảng Ngọc: 3
198.000đ
 • Tướng: 81
 • Trang Phục: 60
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5117

Acc LOL #5117

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 45
 • Bảng Ngọc: 4
228.000đ
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 45
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #5116

Acc LOL #5116

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 3
162.000đ
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 41
 • Rank: Đồng

MUA NGAY